1. RTI ACT 2005
  2. COMPILATION OF OMs & NOTIFICATIONS ON RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
  3. Third party Transparency Audit report(2019-2020)
  4. Third party Transparency Audit report(2020-2021)

 

Sl.No. RTI Description Download
1 Binod Kumar
2 Dasari kiran
3 Gobinath
4 Jaideep Solanki
5 Laxman Lal Sharma
6 OM prakash
7 Harihara Devan
8 Richa Sharma
9 Shri Feroze Varun Gandhi
10 Shri Rajaji C
11 Shri Rajesh Pal
12 Anowar Hussain
13 Nishant Bhola
14 Ms. Bhavan
15 Ms. Poorvi P Jain
16 Mr. Pranjal
17 Ms. Poorvi P Jain
18 Mubeen Kadar Shaikh
19 Mr. Kaushal Banerjee
20 Mr. Jatin Saikia
21 Mr.Gaurav Singhal
22 Mr. Dipak Bora
23 Mr. Bharat Jhunjhunwala
24 Mr.Pradip Chakraborty
25 Mr.Ashish Yadav
26 Bandana Deka Sarmah
27 Manas Pratim Bharadwaj
28 Rupam Patiri
29 Subrata Mukherje
30 G. Raju
31 Mr.Ashish Yadav
32 Partha Pratim Das
33 Partha Pratim Das (b)
34 Partha Pratim Das (c)
35 G Raju
36 Bandana Deka Sarmah
37 Pushpesh Bharti
38 HirakJyoti Das
39 Sushil Pratap Singh
40 Manash Pratim Bharadwaj
41 Prince Kumar
42 Kalyan Deka
43 Sujeet Kumar
44 Juri Pathak
45 Kalyan Deka
46 Anil Kumar
47 Arun Chandra Ray
48 Sukharam Moond
49 Uttam Roy
50 Uttam Roy
51 Asis Bala
52 Deepak Yadav
53 Sukharam Moond
54 Sanjay Kashyap
55 Sanjay Kashyap
56 Tanushree
Central Public Information Officer(CPIO) & Nodal Officer

Dr. Diganta Goswami
Email: registrar[at]iasst[dot]gov[dot]in
Phone :0361-2273054
Fax :0361-2273062
Date of appointment: 01/04/2011

Appellate Authorities

Prof.Ashis K. Mukherjee
Director IASST
Email: dir[dot]iasst[at]nic[dot]in
Phone :
Fax :0361-2273062